Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
8234 66f0 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viairmelin irmelin
4238 b9ce 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
8955 e15a 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
7486 55f7 500
Reposted fromliona liona viairmelin irmelin

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viairmelin irmelin
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
6690 464b
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
3938 95a5 500
Reposted fromtfu tfu viapsilocybemermaid psilocybemermaid
9456 47e6 500
Reposted fromciarka ciarka vianieobecnosc nieobecnosc
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viabagatela bagatela
I wtedy będę pewien
że o miłości nigdy więcej
nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez 'Dobry moment'
8232 c19e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
6020 67e3
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
4218 4992 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
4240 9139
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
8581 62c8 500
"Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
5128 335b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatichga tichga
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viafrenulum frenulum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl